پنل مدیریتی پیشرفته

دوربین های ویدئویی و نظارتی میتوانند نسبت ابعاد متفاوتی داشته باشند: 4:3، 5:4، 16:8 و غیره. مواقعی وجود دارد که جریان های ویدئویی به خوبی بر روی صفحه نمایش در داخل یک چیدمان جا داده نمیشوند و بخشی از تصاویر از کادر تصویر بیرون زده و قابل مشاهده نخواهد بود. از این رو با استفاده از این بسته ی نرم افزاری قادر خواهید بود تا چیدمان هایی را با اندازه ی دلخواه بر روی صفحه نمایش ایجاد کنید تا فایل های ویدئویی را بتوان به صورت کامل در آن مشاهده کرد.
پنل مدیریتی پیشرفته
چیدمان ها را میتوان در نسبت ابعاد متفاوتی پیکربندی و یا ویرایش کرد. با وسیله ی ایجاد چیدمان هایی که با اندازه ی تصاویر جریان ویدئویی منطبق باشد، میتوان به بهره وری که یکی از ویژگی های این نرم افزار است دست یافت.