پردازش تصاویر

Axxon Next از یک سیستم قدرتمندی از ابزارهای تحلیلی تشکیل شده است که شامل ابزار های تشخیص ویدئویی زیر میباشد

  • تشخیص حرکت- تشخیص هر نوع حرکتی در تصویر

  • تشخیص تغییرات در پیش زمینه ی صحنه- این ابزار زمانی فعال میشود که شخصی در تصویر قصد تغییر موقعیت دوربین را داشته باشد.

  • تشخیص پایین آمدن کیفیت تصویر- زمانی فعال میشود که کیفیت تصویر بنابه دلایلی مانند ضعیف شدن لنز های دوربین و یا تیره شدن تصویر پایین آید.

  • تشخیص اشیاء متروکه-زمانی فعال میشود که اشیائی مانند کیف، جعبه و .. در صحنه گذاشته شود و برای مدتی در جای خود باقی بماند.

  • حرکت در ناحیه ی تشخیص –ضبط تصویر از یک ناحیه ی تعیین شده توسط کاربر

  • تشخیص حرکت در ناحیه-زمانی فعال میشود که یک شیئ در ناحیه ی تعریف شده توسط کاربر حرکت کند.

  • تشخیص وجود یک ناحیه- زمانی فعال میشود که یک شیء در داخل ناحیه ی تعریف شده توسط کاربر ناپدید میشود