نرم افزار اکسون نسخه سطح میانی

Axxon IP Drivers Pack v.3.2.30 [32 BIT]OS

آخرین به روز رسانی 25 ارديبهشت 1394

  • سایز فایل: 137.88 MB
  • نسخه: version 3.2.30 - 32 bit

Axxon IP Drivers Pack v.3.2.30 [64 BIT]OS

آخرین به روز رسانی 25 ارديبهشت 1394

  • سایز فایل: 69.19 MB
  • نسخه: version 3.2.30 - 64 bit
Axxon IP Drivers Pack v.3.36 - 32 BIT

Axxon IP Drivers Pack v.3.36 - 32 BIT

آخرین به روز رسانی 02 بهمن 1394

  • سایز فایل: 155.72 MB
  • نسخه: version 3.36 - 32 bit
Axxon IP Drivers Pack v.3.36 -64 BIT

Axxon IP Drivers Pack v.3.36 -64 BIT

آخرین به روز رسانی 02 بهمن 1394

  • سایز فایل: 102.14 MB
  • نسخه: version 3.36 - 64 bit
Axxon Next 4.0

Axxon Next 4.0

آخرین به روز رسانی 02 بهمن 1394

  • سایز فایل: 637.50 MB
AxxonNext 3.6.2

AxxonNext 3.6.2

آخرین به روز رسانی 25 ارديبهشت 1394

  • سایز فایل: 717.22 MB