نسخه ی رایگان ۱۶ کاناله

دانلود و استفاده ی کاملاٌ رایگان از Axxon Next

یکی از سیاست های شرکت Axxon Soft، تمایل به در معرض قرار دادن یک نسخه ی رایگان از محصول خود برای استفاده توسط تمامی افراد میباشد. البته این نسخه ی رایگان دارای یک سری محدودیت هایی به صورت زیر میباشد:

             تعداد ماکزیمم 16 کانال

 

در نسخه ی رایگان عملکرد های اصلی برنامه ثابت است و تمامی ویژگی های نسخه ی اصلی را نیز در بر دارد(به استثنای قابلیت جستجوی کارآگاهی (Moment Quest)) . ویژگی های زیر نیز در نسخه ی رایگان وجود دارد:

  • معماری مایکروماژول برای پایداری در برابر خطا

  • سیستم ذخیره سازی یکپاره ، که یک سیستم فایل انحصاری برای بایگانی جریان های ویدئویی میباشد

  • فشرده ساز زمان برای مشاهده ی سریع و همزمان تمامی رویداد های صورت گرفته در فریم های ویدئویی متعدد فقط در یک فریم

  • 10 ابزار تشخیص با قابلیت پیکربندی