فشرده سازی بازه زمانی‌

فشرده ساز زمان قابلیتی است که با کاربر اجازه داده تا یک بازه ی زمانی را در ویدئو انتخاب کرده و یک کلیپ کوتاهی از تمامی اشیاء در حال حرکت در صحنه را در همان بازه ی زمانی بدست آورد. به عبارت دیگر، اشیاء در یک صحنه در بازه های زمانی متعددی در صحنه رفت و آمد دارند که به وسیله ی این قابلیت میتوان تمامی این اشیاء را در طول یک برش زمانی و فقط در یک فریم ویدئویی مشاهده کرد. اصولاٌ در این روش، اشیاء روی هم پوشانی دارند. پس از اینکه تمامی اشیاء در یک فریم ویدئویی قرار گرفتند،میتوان با کلیک بر روی هر کدام از آنها، بخش ویدئویی مختص به همان شیء را مشاهده کرد. کل تعداد اشیایی که میتوان به وسیله ی فشرده ساز زمان به نمایش درآورد به وسیله ی کاربر قابل تعریف است.