دوربین WV-CF300
WV-CF300

مشخصات فنی

  • شرکت سازنده: Panasonic
  • TV System: PAL
  • Power Source/ Consumption: 12 V DC, 180 mA / 24 V AC, 50/60 Hz , 2.1 W
  • Wide Dynamic Range: Off On
  • Image Sensor: 1/3 type interline transfer CCD