خدمات پشتیبانی

شرکت رهپویان چشم سوم را می توان یکی از قدیمی ترین و پرکارترین شرکت ها در امر خدمات ، تعمیرات و نگهداری نام برد . این شرکت طی سال های گذشته خدمات گسترده ای در این زمینه به وزارت خانه ها و سازمانهای دولتی ارائه نماید . گفتنی است به دلیل مسائل امنیتی و به درخواست کارفرما از افشای نام برخی از کارفرمایان خود داری شده است . در قسمت پروژه های شرکت می توانید با برخی از آنها و عملکرد این شرکت آشنا شوید.