سیستم جامع و هوشمند کنترل تردد خودروها و پلاک خوان پارکینگ

 • عنوان: سیستم جامع و هوشمند کنترل تردد خودروها و پلاک خوان پارکینگ
 • سیستم جامع و هوشمند کنترل تردد خودروها و پلاک خوان پارکینگ (چشم سوم)به منظور شناسایی و ثبت اتوماتیک تردد خودروها در درب های ورودی و خروجی سازمان یا مجتمع نصب می گردد و بر اساس انتظارات کارفرما و عملکرد، سیستم به 4 دسته تقسیم بندی می گردد:

  خصوصیات

  کاربرد

  عنوان

  ردیف

  قرائت و ثبت پلاک های عبوری

  نرم افزار ساده

  ثبت پلاک خودرو و

  آمارگیری تردد خودروها

  پلاک خوان آماری

  1

  مناسب برای سازمان ها و ادارات (امکان کنترل تردد خودروها و انواع گزارشها)

  تعریف افراد مجاز و مهمان در سامانه

  کنترل درب ها با راهبند مکانیزه برای افراد مجاز

  ثبت پلاک خودرو و

  کنترل تردد خودروها

  پلاک خوان سازمانی

  2

  محاسبه هزینه پارک بر اساس زمان توقف

  هوشمندسازی پارکینگ

  اخذ انواع گزارشات مالی

  ثبت پلاک خودرو و

  محاسبه هزینه و صدورقبض

  پلاک خوان پارکینگ

  3

  (VIP)پلاک خوان پارکینگی با قابلیت تعریف افراد خاص

  بکارگیری در پارکینگ های دارای کاربردهای مبتنی بر اعتبار دایم و موقت

  خصوصا برج های تجاری و... .

  کاربرد ترکیبی پلاک خوان سازمانی وپارکینگی

  پلاک خوان جامع

  4

  انواع سیستم پلاک خوان

  1-پلاک خوان آماری

  هسته پلاک خوان تولید شده توسط این شرکت، در واقع یک سیستم پلاک خوان آماری می باشد. این سامانه صرفا به منظور قرائت پلاک های خودروهای عبوری از یک گیت می باشد و تمام اطلاعات مربوط به تردد را به همراه اطلاعات مربوط به زمان و ... در سامانه به منظور دسترسی های آتی ذخیره می نماید.

  سایر سیستمهای پلاک خوان از بکارگیری این بخش به عنوان بخش پایه و اضافه کردن سایر قابلیت های جانبی تولید می گردند.

  عرض پوشش دهنده این سیستم به ازای هر دوربین حدود 5/3 متر می باشد و برای انتخاب نوع دروبین آن باید ملاحظاتی از قبیل

  تعداد و سرعت تردد و همچنین شرایط محیطی را در نظر گرفت. به عنوان مثال در صورتی که خودروهای عبوری با سرعت بالا و بدون توقف از جلوی این دوربین عبور می کنند بهره گیری از دوربین صنعتی پیشنهاد می گردد.

  از موارد بکارگیری این سامانه می توان به تمام مکان هایی که بدون دسته بندی افراد صرفا به ثبت پلاک می پردازند اشاره کرد. به

  عنوان مثال شهرک های خاص و سایر سازمان های پر تردد و یا به منظور ترکیب با سایر سامانه ها از آن بهره برد که از جمله پروژه هایی که بدین گونه استفاده شده است می توان به سیستم توزین و سیستم معاینه فنی اشاره نمود که از خروجی این سیستم در نرم افزارهای دیگر استفاده شده است.

  مراحل کار:

  مرحله 1: با عبور هر خودرو از جلوی دوربین، سیستم به صورت اتوماتیک پلاک را تشخیص داده و آن را با دقت بالا قرائت می نماید.در این مرحله پردازش به صورت محلی یا در مر کز صورت خواهد گرفت و نتیجه آن به همراه تصویر اصلی خودرو به عنوان خروجی ذخیره خواهد شد.

  مرحله 2 : در این مرحله کاربر نهایی سیستم قادر به مشاهده و استفاده از خروجی استاندارد این سامانه در نرم افزار و یا سامانه خود می باشد. اطلاعات قابل دسترسی شامل اطلاعات مربوط به پلاک، متن قرائت شده، تصویر تردد، زمان و مکان مربوط به تردد می باشد.همچنین یک نرم افزار ساده برای مشاهده ترددهای صورت گرفته بر اساس بازه های زمانی و پلاک در اختیار مشتری قرار خواهدگرفت.

  2-پلاک خوان سازمانی

  این سامانه بر اساس هسته پلاک خوان به گونه ای طراحی شده که امکان مدیریت عبور و مرور وسایل نقلیه در سازمان های بزرگ

  ایجاد شده و کنترل و نظارت بر ترددها به صورت متمرکز صورت پذیرد.

  در واقع عملکرد این سامانه به منظور بهره گیری در بخش حراست و حفاظت سازمان های بزرگ و با قابلیت تعریف انواع مجوز ترددو نیز انواع گزارش های خروجی می باشد.

  این سامانه در درب های مختلف سازمان نصب می شود و با بهره گیری از زیر ساخت شبکه امکان یکپارچه سازی و کنترل در کل سازمان را در اختیار مدیر مربوط قرار می دهد. همچنین با توجه به طراحی سیستم برای کارکرد در بستر شبکه امکان ترکیب ساختمان های مختلف سازمان در این یکپارچه سازی نیز میسر است.تمامی ترددها در این سامانه به سه دسته کلی تقسیم می گردد:

  مجاز   

  مهمان

  غیرمجاز       

  :لازم به ذکر است تعریف انواع مجوز در این سامانه بر اساس موارد زیر می باشد-

  درب های مجاز برای تردد 

  روزهای مجاز برای تردد (روزهای هفته)   

  ساعات مجاز   

  تمامی مجوزها از قبیل مهمان و ... توسط افراد داری صلاحیت و از طریق شبکه قابل صدور می باشند و طبق این مجوزها هنگام عبور اطلاعات مربوطه به کاربر نمایش داده می شود تا با تایید پلاک تردد صورت پذیرد. لازم به ذکر است که از قابلیت های این سامانه امکان کنترل گیت به صورت اتوماتیک می باشد

  :مراحل کار

  :تعریف پلاک های مجاز و مهمان

  توسط مدیر سیستم پلاک های مجاز به همراه سایر اطلاعات از قبیل درب های مجاز برای تردد و ساعت های مجاز برای هر خودرو تعریف می گردد و تمامی درب ها از این اطلاعات برای صدور مجوز استفاده خواهند کرد.

  شناسایی تردد در درب با پلاک خوانی:

  با ورود خودرو سنسور فعال شده و نرم افزار به قرائت پلاک می پردازد سپس نتایج پلاک خوانی و اطلاعات مربوطه به کاربر برای تایید نمایش داده می شود.

  احراز هویت و صدور مجوز و ثبت اطلاعات:

  سیستم با اتصال به سرور از طریق شبکه، اطلاعات مربوط به پلاک قرائت شده را دریافت و به کاربر نمایش می دهد. همزمان در صورت تایید صلاحیت گیت ورود برای خودرو به صورت اتوماتیک باز خواهد شد

  گزارش گیری

  تمامی اطلاعات مربوط به ترددها و کاربران درب ها در سرور ذخیره می شوند و مدیر سیستم می تواند انواع گزارش مربوطه را از

  :این اطلاعات استخراج نماید. برخی از این گزارش ها به شرح زیر می باشد

     امکان مشاهده تعداد ورود و خروج های یک پلاک مشخص ثبت شده در یک بازه زمانی و درب قابل تعریف

  قابلیت مشاهده تعداد ورود و خروجی های ثبت شده توسط هر یک از کاربران

     مشاهده لیست ترددهای مهمان و مجاز روزانه صورت گرفته از هر درب

     مشاهده ساعات کاربری هر یک از کاربران در هر درب

     قابلیت مشاهده لیست مهمان های داخل مجموعه

     قابلیت مشاهده لیست مهمان هایی که با گذشت زمان تعریف شان، وارد مجموعه نشده اند

  .تذکر: امکان استفاده از این سیم به صورت ترکیب با کارت برای امنیت بیشتر و احراز همزمان فرد و پلاک نیز موجود می باشد

  3-پلاک خوان پارکینگی

  این سامانه با بهره گیری از توان قرائت پلاک (پلاک خوان آماری) به منظور هوشمندسازی و اتوماسیون پارکینگ های عمومی مورد

  استفاده قرار می گیرد.

  این سامانه با ثبت ورود و خروج هر یک از خودروها و محاسبه هزینه پارک خودرو بر حسب تعرفه و زمان پارک بودن خودرو کمک

  شایانی به مدیریت پارکینگ خواهد نمود.

  از قابلیت های این سیستم ارایه رسید ورود و خروج و نیز ثبت تمامی اطلاعات مربوط به تردد خودروها و تراکنش های مالی برای

  بررسی های بعدی می باشد.

  مراحل کار:

  مرحله 1 : با ورود خودرو سنسور فعال شده و نرم افزار به قرائت پلاک می پردازد سپس نتایج پلاک خوانی و اطلاعات مربوطه به

  کاربر برای تایید نمایش داده می شود. با تایید کاربر از طریق نرم افزار با توجه به اطلاعات تردد ورودی از قبیل پلاک و زمان و شناسه یکتا، قبضی آماده چاپ خواهد شد. همزمان با این تایید، راهبند برای عبور خودرو بالا رفته و خودرو وارد پارکینگ خواهد شد. (درصورتی که از کارت یا قبض استفاده نماییم، این اطلاعات بر روی کارت نیز ثبت شده و در اختیار راننده قرار می گیرد)

  مرحله 2 : در هنگام خروج خودرو با قرائت پلاک (مطابق با روال ورود)، اطلاعات مربوط به سند ورود (از جمله تصاویر ورود) به کاربرنمایش داده می شود و با ارایه کارت یا قبض از طرف راننده و در صورت تطابق با اطلاعات ورودی، مجوز خروج به راننده داده میشود و در صورت لزوم نرم افزار، هزینه مربوطه را به کاربر و راننده نمایش می دهد و پس از تائید پرداخت قبض، راهبند از طریق

  بورد الکتریکی باز می شود.

  مرحله 3 : مدیریت مجموعه امکان دریافت گزارش از ترددهای روزانه، خودروهای داخل مجموعه، میزان ساعات کارکرد کاربران و

  سیستم، تراکنش های مالی و همچنین تعریف و تغییر مشترکان را خواهد داشت.

  امکان مشاهده تصاویر درب ها برای مدیریت نیز ممکن می باشد. IP نکته: با توجه به استفاده از دوربین های

  4-پلاک خوان جامع

  این سامانه در واقع ترکیبی از دو سامانه پلاک خوان پارکینگی و سازمانی می باشد و برای مواردی بکار می رود که محاسبات مالی

  برای پلاک های ناشناس با تعریف افراد مجاز دائمی ترکیب می شود و قابلیت های هر دو سامانه را دارا می باشد.

  از قابلیت های این سامانه امکان استفاده ترکیبی همراه با کارت یا بارکد و نیز ترکیب با سایر سامانه های مربوط به پارکینگ (از جمله محاسبه و نمایش ظرفیت و ...)می باشد

  نرم افزار پلاک خوان

  نرم افزار پردازش تصویر

  این نرم افزار به صورت کاملا بومی به دست متخصصین شرکت طراحی گشته و در پروژه های مختلف کارآیی آن به اثبات رسیده

  به عنوان زبان پیاده سازی در نظر گرفته شده است. ++C است. به منظور افزایش توان پردازشی این بخش از نرم افزار، زبان

  از مشخصات این هسته پردازشی قابلیت قرائت انواع پلاک ایران در کسری از ثانیه می باشد. همچنین با توجه به تنوع حالات ممکن

  تصویربرداری تمهیداتی برای قرائت پلاک هایی که تا 20 درجه چرخیده اند در نظر گرفته شده است، این هسته با رعایت اصول

  به صورت همزمان دو مزیت بهینگی و ماژولار بودن را فراهم آورده است به این Socket Programming و Multithread طراحی

  معنا که توانایی کار با انواع دوربین ها، ارایه انواع خروجی ها و ترکیب با سیستم های دیگر را دارا می باشد. همچنین امکان بکارگیری

  به منظور تقسیم یا تجمیع پردازش ها با توجه به کاربرد و شرایط سازمانی Client یا Server آن در هر قسمت از ساختار سامانه

  .وجود دارد

  می باشد که دارای کاربردهای گوناگونی OCR (Optical Character Recognition) مهمترین قسمت نرم افزار پردازشی بخش

  است که یکی از آنها قرائت متن پلاک هاست که در این سیستم بکار گرفته شده است. از آن جایی که کل این هسته به صورت بومی

  طراحی شده، امکان بکارگیری آن برای مقاصد دیگر و یا ایجاد تغییرات و گسترش با توجه به نیازهای احتمالی در آینده کاملا وجود

  .دارد

  نرم افزار کاربری یا رابط گرافیکی

  و مبتنی بر تکنولوژی C# نرم افزار سمت راهبند جهت کنترل راهبند و خودروهای ورودی و خروجی می باشد که این نرم افزار به زبان

  می باشد. نحوه عملکرد این بخش نرم افزاری بدین صورت می باشد که تصاویر مربوط به دوربینها به Microsoft .Net 2010

  صورت پیوسته به کاربر نمایش داده می شود. همچنین در صورت تردد خودرو از مقابل دوربین ها و فعال شدن سنسورها این تصویر

  به هسته پلاک خوانی انتقال داده شده و پلاک قرائت شده توسط نرم افزار و تصویر چهره راننده به کاربر نمایش داده شده و ذخیره

  می گردد. این رکوردها که شامل کلیه اطلاعات تردد می باشد به همراه تصویر مربوطه پس از تایید یا اصلاح احتمالی کاربر ذخیره

  خواهد شد و قبض ورود برای ارایه به خودروی ورودی چاپ می گردد و همزمان گیت با دستور برنامه باز شده و اطلاعات تردد در

  سرور ذخیره خواهد شد (البته در صورت وجود دوربین شاهد یک تصویر از کاربر نیز ذخیره) و اطلاعات مربوط به ظرفیت پارکینگ به

  .روز می گردد

  در هنگام خروج علاوه بر قرائت پلاک خودرو و نمایش اطلاعات ورود و میزان استقرار خودرو با بررسی فیش چاپ شده یا کارت ارایه

  .شده، توسط نرم افزار از صحت کار اطمینان پیدا خواهد شد

  :برخی از قابلیت های این بخش نرم افزار به شرح کلی زیر است

       و جلوگیری از ورود خودروهای غیر مجاز و جلوگیری از سرقت خودرو login  کنترل سطوح دسترسی و  

  امکان ثبت تردد بدون توقف خودرو و با سرعت های متفاوت

  نمایش تصاویر زنده دوربین ها

  (لوپ و مادون قرمز) امکان ارتباط با راهبند و سنسورهای ورود

  نمایش اطلاعات مربوط به قرائت پلاک و امکان ثبت دستی پلاک برای شرایط خاص

  امکان بررسی یکسانی راننده و خودرو هنگام ورود و خروج از طریق نمایش تصویر ورود و نیز تطابق با کارت و یا بارکد

  نمایش ترددهای انجام شده به صورت لیست

  اتصال به پرینتر و چاپ قبض رسید

  اتصال با نرم افزار مرکزی برای دریافت و ارسال اطلاعات به منظور تجمیع ذخیره سازی

  نمایش اطلاعات مربوط به ورود خودرو شامل پلاک، زمان، مدت استقرار، هزینه، تصویر ورود، اطلاعات قرائت شده

  (نرم افزار مرکزی (دیتابیس و سرویس ها

  برای اتصال و دریافت اطلاعات مربوط به ترددهای صورت گرفته (خودرو و نفر) در درب های خروج و یا ثبت اطلاعات مربوط به

  دربهای ورود، این نرم افزار با بهره گیری از ارتباطات تحت شبکه، ارتباط بین نسخه های نرم افزاری ایجاد می گردد. بدین صورت

  که نرم افزار سرور اصلی بر روی یک سرور در اطاق مانیتورینگ نصب می شود و سایر برنامه ها از طریق سرویس های ارایه شده،

  بوده و قابلیت ذخیره SQL Server این هسته اطلاعات را دریافت و ارسال خواهند کرد. لازم به ذکر است دیتابیس این سیستم

  اطلاعات تا حداقل یک سال در آن پیش بینی خواهد شد.

  از بزرگترین قابلیت هایی که طراحی این ماژول برای سامانه ایجاد کرده امکان اتصال نمونه های مختلف نرم افزارها در بخش های

  مختلف شبکه و مجتمع کردن اطلاعات آنها در یک واحد مرکزی است که در نتیجه امکان اتصال نرم افزارها در دربها و ساختمان های

  مختلف یک سازمان مهیا شده است.

  نرم افزار مدیریت و گزارش گیری

  نرم افزار مدیریت و گزارش گیری به عنوان نرم افزاری برای تعریف خودروها، کاربران و سایر موارد مدیریتی و از طرف دیگر به

  منظور استخراج انواع گزارشات آماری مربوط به ترددها می باشد.

  از قابلیت های گزارش گیری این سامانه می توان موارد زیر را ذکر نمود:

  قابلیت گزارش گیری سامانه در قسمت های مختلف شبکه

  امکان تهیه و چاپ انواع گزارشات آماری

  امکان مشاهده تعداد ورود و خروج های یک پلاک مشخص ثبت شده در یک بازه زمانی قابل تعریف

  امکان مشاهده تعداد ورود و خروج های یک پلاک مشخص ثبت شده در یک درب قابل تعریف

  امکان مشاهده لیست کامل ورود و خروج های یک خودروی ثبت شده در یک بازه مشخص

  امکان مشاهده تصویر مربوط به خودرو در لحظه ورود یا خروج (تصویر کاربر یا راننده در صورت استفاده از این امکانات)

  امکان نمایش میزان حضور، تعداد ورود و خروج از درب خاص در بازه زمانی قابل تنظیم

  ارائه لیست خودروهای موجود

  قابلیت مشاهده تعداد ورود و خروجی های ثبت شده توسط هر یک از کاربران

  قابلیت اخذ گزارش مالی در یک بازه زمانی

  ویژگی گزارشات سیستم بهبین

  قابلیت گزارشگیری سامانه در قسمت های مختلف شبکه

  امکان تهیه و چاپ انواع گزارشات آماری

  امکان مشاهده تعداد ورود و خروج های یک پلاک مشخص ثبت شده در یک بازه زمانی قابل تعریف

  امکان مشاهده تصویر مربوط به خودرو در لحظه ورود یا خروج

  دسترسی به انواع گزارش مبتنی بر خودروها بر اساس گردش مالی در بازه های مختلف زمانی و... .

  امکان نمایش میزان حضور، تعداد ورود و خروج از درب خاص در بازه زمانی قابل تنظیم

  قابلیت مشاهده لیست مهمان های داخل مجموعه

  قابلیت مشاهده لیست مهمان هایی که با گذشت زمان تعریفشان، وارد مجموعه نشده اند

  سخت افزار پلاک خوان

  پردازنده

  پردازنده در نظر گرفته شده این سیستم برای قرائت مطمئن هر پلاک به منظور استخراج دقیق متن پلاک، دارای توان پردازشی

  مناسب می باشد. همچنین در صورت نیاز و یا محدودیت فنی در تعریف پروژه، علاوه بر مادربوردهای معمولی امکان استفاده از

  در رک صنعتی تعبیه می گردد. )Access Point) مادربورد صنعتی نیز موجود است که به همراه تجهیزات شبکه (هاب سوئیچ) و

  را Client - Server با توجه به بررسی های صورت گرفته علی رغم اینکه تمامی نرم افزارهای این شرکت قابلیت کارکرد به صورت

  در هر درب مورد استفاده قرار می گیرند تا با کاهش بار بر روی سرور مرکزی، در local دارا هستند بخشی از نرم افزارها به صورت

  صورتی که به هر دلیل سرور از عملکرد باز ایستاد عملکرد کل سامانه مختل نشود و سامانه تا حد مقدور و مطلوب به سرویس دهی

  خواهد پرداخت. لذا در سمت هر درب یک پردازنده در نظر گرفته می شود. این پردازنده دارای نمایشگر و موس و کیبورد برای کاربر

  درب می باشد.

  و باتری پشتیبان نیز تامین گردد. UPS برای اطمینان از عدم اخلال در سیستم در صورت قطع برق، پیشنهاد می گردد

  دوربین پلاک خوان و متعلقات

  سیستم هوشمند پلاک خوان این شرکت با اخذ تصاویر از دوربین های منصوب در هر درب با الگوریتم های پیشرفته متن مربوط به

  پلاک را استخراج نموده و با دقت بسیار بالا قرائت و ثبت می نماید تا در قسمت های دیگر نرم افزار به منظور مشاهده سوابق و احراز

  هویت خودرو مورد استفاده قرار بگیرد.

  از نکات لازم به ذکر، توانایی این سیستم در کارکرد هماهنگ با تعداد زیادی از انواع دوربین برای انجام پردازش تصویر می باشد با

  توجه به طراحی و قدرت بخش نرم افزار، (لکن همواره بهبود کیفیت سیستم تصویربرداری )شامل انتخاب نوع دوربین و نورپردازی

  توانسته تاثیری بر خروجی نهایی داشته باشد.

  انواع دوربین سیستم پلاک خوان

  خصوصیات

  وجه تمایز

  عنوان

  ردیف

  ارزان

  دقت پلاک خوانی مناسب

  هزینه، دقت

  پلاک خوانی

  غیر صنعتی بدون پروژکتور

  1

  قیمت مناسب

  حفظ دقت پلاک خوانی در شرایط مختلف محیطی و نوری

  غیر صنعتی با پروژکتور

  2

  افزایش دقت پلاک خوانی

  وضوح تصویر پلاک

  صنعتی بدون دوربین رنگی

  3

  افزایش دقت پلاک خوانی

  ارائه تصویر واضح پلاک و تصویر رنگی خودرو

  صنعتی با دوربین رنگی

  4

  مگاپیکسل و دارای کارکرد در شب و روز می باشد. یکی از دوربین ها برای تصویر ، (IP) دوربین های در نظر گرفته شده تحت شبکه

  می باشد که درون یک باکس قرار می گیرند که باله های آن محل قرارگیری پروژکتورها است. IR رنگی و دیگری برای اخذ تصویر

  ارتفاع این باکس نیز بنا بر موقعیت هر درب، به کمک پایه پلا ک خوان تنظیم می گردد.

  با بهره گیری از این دوربین ها از لحظه ورود و خروج هر خودرو عکسی در سیستم ثبت می گردد که تا 2 سال قابل رجوع خواهد بود.

  پروژکتور

  با توجه به شرایط محیطی و نوع دوربین انتخابی، در صورت نیاز به پروژکتور مادون قرمز یا مریی، پروژکتوری با مشخصات متناسب

  برای کارکرد در شرایط نوری مختلف در نظر گرفته می شود.

  سنسور نوری تشخیص مانع

  جهت تشخیص خودرو و مانع مورد نیاز می باشد.

  بورد الکترونیکی

  لازم به ذکر است بورد الکترونیکی از اجزای جانبی سیستم می باشد که در صورت نیاز به کنترل گیت به کار گرفته می شود، البته در

  صورتی که راهبند امکان کنترل شدن با سیگنال را داشته باشد.

  امکانات جانبی سیستم پلاک خوان چشم سوم

  سنسور نوری تشخیص مانع

  یکی از اجزای جانبی در نظر گرفته شده در این سنسور مادون قرمز جهت نصب در درب های ورود و خروج می باشد که در ادامه به

  کارکرد و لزوم آن اشاره می شود: با نصب دو عدد سنسور یکی قبل و یکی بعد از گیت، قابلیت قطعی کردن تردد مهیا می گردد. بدین

  صورت که به عنوان مثال در هنگام ورود خودرو و قرارگیری آن در جلوی سنسور، نرم افزار پلاک خوان فعال شده و پلاک خودرو قرائت

  می شود و پس از بررسی مجوز ورود پلاک، کاربر گیت را برای تردد باز می نماید. حال به هر دلیل در صورتی که خودرو داخل مجموعه

  نشود نمی بایست تردد قطعی برای آن در سیستم ذخیره گردد. به همین منظور با استفاده از سنسور نصب شده در بعد از گیت، از ورود

  کامل خودرو مطمئن می شویم.

  سیستم های شناسایی و کنترلی پلاک خوان ترکیبی

  تجهیزات مورد نیاز

  شرایط کاربرد

  عنوان

  ردیف

   

  مبتنی بر سیستم قرائت پلاک

  پلاک خوانی

  1

  کار ت مایفر

  دستگاه قرائت و نوشتن کارت

  پارکینگ طبقاتی

  اختصاصی نمودن

  پلاک خوانی و صدور

  کارت

  2

  چاپگر بارکد دوبعدی

  دستگاه بارکدخوان دوبعدی

  پلاک خوانی و صدور

  بارکد

  3

  چاپگر قبض با بارکد دوبعدی

  دستگاه قبض خوان

  چاپگر کارت (در صورت نیاز)

  دستگاه کارت خوان

  سازمان با کاربران دائمی و موقتی

  اختصاصی نمودن کارت برخی کاربران

  چندین درب خروج

  وجود درب آزاد تردد

  پلاک خوانی و صدور

  کارت و بارکد

  4

  سیستم های شناسایی و کنترلی پلاک خوان ترکیبی

  استفاده ترکیبی از پلاک و قبض یا کارت برای این منظور می باشد که اولا فقط با ارایه سند ورود، شخص مجاز به خارج کردن خودرو

  باشد و افرادی که قبض و یا کارت ورود ندارند مجاز به خروج خودرو نباشند و همچنین امکان محاسبه هزینه پارکینگ برای خودروهایی

  که پلاک استاندارد ندارند وجود داشته باشد، با این توضیح، حتی برای خودروهایی که پلاک ندارند می توان با کمک نرم افزار، ورود و

  خروج دستی ثبت نمود. از طرفی از نرم افزار پلاک خوان به عنوان بخش اصلی تطابق ورود و خروج، تعریف اشتراک اعتباری و ثبت

  و مستند کردن ترددها برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی استفاده خواهد شد .به این صورت که از آنجا که تمام ورود و

  خروج ها و تصاویرشان در سیستم به همراه هزینه ها ثبت می شود قابلیت نظارت بر روال کار در پارکینگ به وجود خواهد آمد.

  به منظور امنیت هر چه بیشتر، امکان ترکیب سیستم پلاک خوان با دو نوع سیستم صدور و احراز هویت موجود می باشد، بدین منظور

  می توان از قبض هایی با بارکد دو بعدی یا کارت های حافظه دار استفاده نمود که شرح آنها در ادامه می آید:

  کارت های حافظه دار یا بارکد دو بعدی

  برای مشترکین و یا ساکنین دائمی، یک بار کارت حافظه دار غیرلمسی صادر می گردد که بر روی این کارت ها نیز می توان امضاء

  الکترونیکی فعال نمود تا کارت ها نیز امکان جعل و سوء استفاده نداشته باشند. اعتبار کارت ها نیز به انواع مختلف قابل انجام است

  همچون اعتبار ریالی، اعتبار زمانی و ..... متقاضیان دریافت کارت، اطلاعات خود را هنگام ورود به کاربر می دهند و کاربر کارت مربوطه

  را با درج اطلاعات هویتی و امنیتی صادر و به راننده تحویل می دهد.

  برای ترددهای موقت نیز به هر خودرو یک کارت در هنگام ورود تحویل داده می شود که اطلاعات مربوط به پلاک و زمان ورود بر روی

  آن ذخیره شده است. در هنگام خروج نیز با قرائت این اطلاعات، کاربر از تطابق کامل اطلاعات ورود و خروج اطمینان حاصل می

  نماید.

  دستگاه خواندن و نوشتن محتوای کارت خوان

  در محل ورود و خروج، برای ثبت و پردازش اطلاعات هر کارت از قبیل شناسایی فرد، خودرو، هزینه پارکینگ و ... به کار می رود. با

  توجه به تعداد مشترکین ثابت مجموعه.

  چاپگر قبض و بارکد دوبعدی

  روش دیگر برای احراز هویت استفاده از بارکد دوبعدی بر اساس فن آوری پردازش تصویر می باشد و می توان به جای کارت از چاپ

  قبض با کمک بارکدهای تصویری دوبعدی برای صدور و بازیابی قبض های مربوط به خودروها استفاده شود که از طریق چاپگر پرینت

  و به افراد ارایه خواهد شد. این قبض حاوی یک بارکد دو بعدی (ماتریسی) است که در مقایسه با بارکدهای خطی رایج نسبت به

  خرابی تصویر مقاومت بسیار بالاتری دارا می باشد. بدین معنی که حتی در صورت مچاله شدن کاغذ نیز دستگاه قادر به قرائت آن

  خواهد بود.

  دستگاه بارکدخوان دوبعدی

  برای پردازش اطلاعات هر قبض از قبیل شناسایی فرد، خودرو، هزینه پارکینگ و ... به کار می رود.

  دوربین نظارتی (شاهد) برای اطاقک کاربری

  از دیگر امکانات جانبی سامانه این است که می توان برای امنیت هر چه بیشتر یک دوربین نظارتی درون اطاقک کاربری نصب کرد،

  از کاربردهای خاص این دوربین می توان به امکان ضمیمه شدن تصویر کاربر هنگام تایید هر ورود و خروج و با باز و بسته کردن

  راهبند به اطلاعات هر تردد اشاره کرد. تا در نهایت و هنگام بازبینی و گزارش مشخص باشد تا هر تراکنش و تایید از سوی چه کسی

  صورت پذیرفته است. البته لازم به ذکر است هویت کاربران هنگام ورود به نرم افزار نیز از طریق نام و کلمه عبور شناسایی خواهد

  شد. لکن برای اطمینان هرچه بیشتر از این قابلیت جدید بهره می گیریم.

  دوربین نظارتی محیط پلاک خوانی

  جهت کنترل محیط پیرامونی و عملکرد راهبند استفاده می گردد.

  دوربین ثبت چهره راننده

  از دیگر امکانات خاص و جانبی این سیستم برای ثبت چهره راننده خودرو در هنگام ورود و خروج، از دوربین کوچکی استفاده می شود

  تا با تصویربرداری، امکان مقایسه راننده هنگام ورود با لحظه خروج فراهم شده و این تصاویر ثبت گردند و در هنگام خروج روی

  نمایشگر خروجی نمایش داده می شود.

  کنسول کاربری

  در محل ورود خودروها در صورتی که کاربر باشد می توان از ترکیب حالات اتوماتیک و دستی بهر برد ولی در صورتی که بدون کاربر

  و تنها با استفاده از کنسول کاربری باشد سیستم کاملا اتوماتیک (مراحل صدور قبض و کنترل راهبند)می باشد

  تابلوی نمایشگر

  جهت نمایش هزینه پارکینگ به راننده می توان در درب خروج نمایشگری نصب نمود. همچنین جهت نمایش ظرفیت پارکینگ نیز

  می توان در محل مناسبی تابلویی جهت رویت رانندگان(برای اطمینان از میزان ظرفیت خالی پارکینگ)نصب نمود.

  و باتری پشتیبان UPS

  برای عدم اختلال در کارکرد سیستم در صورت قطع برق تعبیه می گردد.

  قابلیت ها و ویژگی های سیستم پلاک خوان بهبین

  نرم افزار طراحی شده مبتنی بر شبکه

  قابلیت تعیین سطح دسترسی برای کاربران

  قابلت قرائت پلاک مبتنی بر نرم افزار پردازش تصویر به صورت اتوماتیک

  ثبت تصویر ترددها شامل پلاک و خودرو به صورت رنگی

  قابلیت ذخیره سازی اطلاعات در کامپیوتر مرکزی در حالت شبکه

  امکان استفاده از پروژکتور مادون قرمز برای کار در تاریکی مطلق

  قابلیت ثبت اتوماتیک اطلاعات پلاک خودرو، تاریخ و زمان ورود و خروج، تصویر خودرو

  نمایش مشخصات و تصویر خودرو و تعیین مجاز بودن خودرو

  امکان باز و بسته کردن درب به صورت اتوماتیک در صورت استفاده از بورد الکترونیکی

  قابلیت کارکرد ترکیبی با بارکد خوان دوبعدی یا کارت مایفر

  چاپ و قرائت بارکدهای دوبعدی یا قرائت و یا ذخیره اطلاعات در کارت مایفر به منظور امنیت هرچه بیشتر

  قابلیت مشاهده وضعیت و تصویر درب ها در نرم افزار مرکزی

  LCD Touch قابلیت کاربری با

  نمایش اطلاعات کامل و تصویر ورود به هنگام خروج

  تعریف و استفاده از اعتبار تعریف شده بر حسب پلاک

  (VIP) تعریف کاربرهای مجاز خاص

  قابلیت هماهنگ شدن با سامانه هوشمند جای پارک برای گرفتن ظرفیت خالی

  قابلیت ویرایش پلاک ها در صورت لزوم

  قابلیت تعریف امکان تردد برای رانندگان و خودروها در یک بازه زمانی

  اتصال از طریق بستر شبکه و اخذ اطلاعات جهت انواع گزارشات آماری

  ارائه انواع گزارشات آماری بر حسب پلاک، مبالغ دریافت، تعداد تردد و کاربر درب ها در بازه های زمانی مختلف

  مزایای بکارگیری سیستم پلاک خوان بهبین

  مکانیزه شدن امور

  کاهش خطاهای انسانی

  قابلیت پیگیری و رجوع به اطلاعات کامل به صورت مستند

  امکان اخذ انواع گزارش از تردد خودروها و افراد

  افزایش امنیت و اعتماد به کارکنان

  سهولت کارپردازی امور پارکینگ

  شفافیت امور مالی و حسابداری پارکینگ

  هوشمندسازی پارکینگ

  قابلیت پردازش های مختلف بر روی داده و اطلاعات

  سایر کاربردهای سیستم پلاک خوان بهبین

  بهره برداری از سیستم پلاک خوان در زمینه های مربوط به مدیریت عبور و مرور، امنیتی و حفاظتی، ترافیکی و روان سازی چرخه امور

  نظارتی از جمله:

  کنترل تردد سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی

  کنترل تردد در ایستگاه های عوارضی و مرزها

  کنترل تردد در انواع پارکینگ های عمومی، مسکونی، تجاری و فرودگاه ها

  کنترل تردد در تقاطع ها، اتوبان ها و خیابان های اصلی

  کنترل تردد محدوده طرح ترافیک، زوج و فرد، خطوط ویژه اتوبوس و... .

  کنترل تردد در باسکول ها و مراکز توزین

  اخذ عوارض جاده ها و بزرگراه ها به صورت خودکار

  ردیابی و شناسایی خودروهای سرقتی و تحت تعقیب

  اندازه گیری تعداد خودروها و جریان ترافیکی مسیرهای داخل و خارج شهر

  سوالات متداول سیستم پلاک خوان

  آیا نرم افزار سامانه پلاک خوان شرکت کاملا بومی و فارسی است و قابلیت تغییرات بنا بر درخواست مشتری را دارد؟

  نرم افزار پلاک خوان کاملا بومی و فارسی می باشد و متناسب با نیاز مشتریان داخل کشور توسعه یافته است. از جمله این نیازها

  افزایش دقت تشخیص کاراکترهای مشابه نظیر "س" و "ص" و تمایز اعداد 2 با 7 و 2 با 3 است که هسته پردازشی پلاک خوان

  برای رفع این نیاز بهینه شده است.

  جدای از هسته نرم افزار پلاک خوانی، برای مشاهده آنلاین تصویر خودروی عبوری و پلاک خوانده شده و یا گزارش گیری از اطلاعات

  ثبت شده ترددهای روزهای گذشته، نرم افزار رابط کاربری ارائه می شود که برای سناریوهای خاص بنا به درخواست مشتری قابلیت

  تغییر و توسعه دارد. برای مثال می توان قابلیت هایی همچون محاسبه هزینه برای پارکینگ های عمومی، نشان دادن مجوز برای

  سازمانها و گزارشات آماری متنوع برای ترددشماری اشاره کرد.

  کارکرد نرم افزار سیستم با دوربین های تحت شبکه و یا دوربین های آنالوگ به چه نحوی است؟

  و یا کارت DVR نرم افزار قابلیت کارکرد با انواع دوربین تحت شبکه را دارد. از دوربین های آنالوگ هم در صورت اضافه کردن کارت

  می توان بهره برد ولی به دلیل کیفیت پایین تصویر دوربین های آنالوگ و قیمت بالای کارت های مورد نیاز، استفاده از Capture

  دوربین های آنالوگ توصیه نمی شود. ناگفته نماند که کیفیت دوربین پلاک خوان نسبت مستقیمی با دقت پلاک خوانی دارد.

  و آنالوگ چیست؟)IP(تفاوت دوربین تحت شبکه

  دارند. به طوری که بهترین دوربین های آنالوگ (IP) دوربین های آنالوگ کیفیت تصویر کمتری نسبت به دوربین های تحت شبکه

  NTSC در حالت D دارند. به عنوان مثال یک دوربین خوب آنالوگ 1 (IP) قدرت تفکیکی معادل ساده ترین دورین های تحت شبکه

  روزلوشن حدود FullHD دارد که حدودا معادل 0.35 مگاپیکسل می باشد در حالی که یک دوربین تحت شبکه TvLine رزولوشن 720

  2مگاپیکسل دارد که حدود 5.78 برابر بیشتر است.

  )Capture و یا کارت DVR برای اتصال دوربین های آنالوگ به سخت افزار، احتیاج به یک کارت سخت افزاری جانبی است (کارت

  که مدل های با کیفیت آن قیمت زیادی در مقایسه با قیمت دوربین دارند. این در صورتی است که دوربین های تحت شبکه به راحتی

  و تنها توسط یک سیم شبکه به سخت افزار متصل می شوند.

  امنیت دوربین های تحت شبکه بسیار بالاست و اغلب آنها قابلیت رمز کردن تصاویر را دارند. در صورتی که تصاویر دوربین های

  آنالوگ تنها با اتصال یک سیم قابل دسترسی است.

  دوربین های آنالوگ قابلیت انتقال تصاویر با کابل در فاصله های زیاد در حدود چند صد متر را دارند. برای انتقال تصاویر دوربین های

  تحت شبکه می توان از فیبر نوری، رادیو و یا ماژول های انتقال دهنده دیتا بر روی سیم بهره برد.

  ویژگی های دوربین پلاک خوان چیست و چه دوربینی برای این امر مناسب است؟

  هسته پردازش تصویر پلاک خوانی مستقل از دوربین پلاک خوان می باشد اما طبیعتا به هر میزان که تصویر تهیه شده برای پلاک

  خوانی مناسب تر و با کیفیت بالاتر باشد، نتیجه نهایی مطلوب تری حاصل خواهد شد. بهترین راه حل برای دوربین پلاک خوانی ترکیبی

  و رنگی می باشد که با سیستم نورپردازی نیز یکپارچه و تنظیم شده اند .بدین ترتیب تصویر مادون قرمز IR های حساس به CCD از

  تصویر مناسبی جهت پلاک خوانی بوده و تصویر مرئی به عنوان تصویر کمکی و شاهد ثبت می گردد که این ترکیب ایده آل مخصوص

  سیستمهای هوشمند ترافیکی) است. اما در بسیاری از موارد بکارگیری سیستم های ساده، اقتصادی و مقرون به( ITS پروژه های

  صرفه می باشند و می توان در کاربردهای ساده تر از یک دوربین برای پلاک خوانی استفاده نمود. بدین صورت است که دوربین پلاک

  خوانی بر اساس قیمت و کیفیت یک طیف گسترده را تشکیل می دهد که به فراخور می توان با فاصله گرفتن از دوربین های صنعتی

  مخصوص پلاک خوانی به سمت دوربین های نظارتی پیش رفت که در این بین باز هم انواع فاکتورهای لنز، اپتیک، نورپردازی، نوع

  دوربین نظارتی و ... مسائلی هستند که بر روی قیمت وکیفیت اثرگذار خواهند بود. لکن اگر قصد تهیه ایده آل ها را برای یک پروژه

  و یا سایر دوربین های نظارتی Vivotek ،Panasonic ، Axis پارکینگی نداشته باشیم، تا حد قابل قبولی می توان از دوربین های

  تحت شبکه به شرط داشتن برخی مشخصات فنی بهره جست.

  آیا استفاده از دوربین های تحت شبکه از برندی های دیگر نیز امکان پذیر است؟

  با توجه به سابقه استفاده از نرم افزار پلاک خوان، تاکنون دوربین های تحت شبکه متعددی در این رابطه تست و بکارگیری شده اند

  و در صورت اجبار به استفاده از دوربینی با برند و مدل جدید نیز امکان بررسی آن و اضافه نمودن به نرم افزار وجود دارد. لکن این امر

  نیاز به یک نمونه از دوربین مدنظر و صرف زمان و یا احیانا هزینه خواهد داشت.

  موارد کاربرد سیستم پلاک خوان در چه حوزه هایی می تواند مفید باشد؟

  کنترل تردد پارکینگ های عمومی، پارکینگ های سازمانها، پارکینگ های مجتمع های تجاری

  کنترل تردد در ایستگاه های عوارضی، مرزها، گمرک، فرودگاه ها

  کنترل تردد در تقاطع ها، اتوبان ها و خیابان های اصلی

  کنترل تردد محدوده طرح ترافیک، زوج و فرد

  خطوط ویژه تونل ها برای وسایل امدادی ، (BRT) کنترل تردد خطوط ویژه اتوبوس

  کنترل تردد در باسکول ها و مراکز توزین، کارواش ها

  اخذ عوارض جاده ها و بزرگراه ها به صورت خودکار

  ردیابی و شناسایی خودروهای سرقتی و تحت تعقیب

  اندازه گیری تعداد خودروها (ترددشماری) و جریان ترافیکی مسیرهای داخل و خارج شهر

  آیا می توان دقت پلاک خوانی را به 100 % رساند؟

  با توجه به قدرت تشخیص مغز انسان در مقابله با پردازشگرهای موجود، در مواردی که پلاک کثیف، کج و ضربه خورده باشد احتمالا

  مغز، کارایی بهتری در تشخیص پلاک نسبت به ماشین پلاک خوان دارند که این عامل باعث می شود که دقت پلاک خوانی 100

  درصد نشود. در عوض دوربین ها توانایی هایی بیش از چشم انسان دارند که سبب می شود در مواردی مانند نور کم، سیستم پلاک

  خوان از چشم انسان بهتر عمل کند.

  برای خودروهایی که در سیستم پلاک خوانی نشده اند چه تهمیداتی اندیشیده شده است؟

  سیستم قابلیت ورود دستی اطلاعات توسط یک رابط گرافیکی کاربر پسند را برای این گونه خودروها دارد.

  دقت پلاک خوانی پلاک هر خودرو یا هر کاراکتر آن چه ارتباطی به هم دارند؟

  دقت پلاک خوانی هر پلاک با دقت پلاک خوانی هر کاراکتر پلاک تفاوت دارد. اگر تنها یک کاراکتر از بین هشت کاراکتر پلاک هم

  اشتباه تشخیص داده شده باشد، خطای پلاک خوانی رخ داده است. به بیان دیگر وقتی می گوئیم یک پلاک، صحیح قرائت شده است

  یعنی تمامی 8 کاراکتر آن (شامل 7 رقم و 1 حرف) صحیح قرائت شده اند.

  به توان 8)خواهد بود. برای مثال اگر دقت A (درصد A^ درصد باشد، دقت تشخیص پلاک 8 A دقت قرائت هر کاراکتر پلاک اگر

  قرائت هر کاراکتر پلاک 96 درصد باشد، دقت تشخیص پلاک 72 درصد ( 96 به توان8) خواهد بود!!!

  برای هسته پلاک خوانی ای که دقت کمی دارد آبرومندانه تر این است که دقت پلاک خوانی سیستم بر حسب کاراکتر پلاک بیان

  شود!!!

  عوامل تاثیرگذار بر دقت پلاک خوانی چه مواردی است؟

  یک پلاک خوان قوی به هسته نرم افزاری قوی نیاز دارد. پس از اطمینان از نرم افزار، مهمترین عامل محدود کننده انتخاب نوع دوربین

  اشاره کرد. (CPU) پلاک خوان است. از دیگر عوامل جانبی می توان به توان هسته پردازشی

  اجزاء اصلی سیستم پلاک خوان چیست؟

  دوربین پلاک خوان که وظیفه اخذ تصاویر را دارد.

  نرم افزار پلاک خوان که الگوریتم های تشخیص پلاک در تصاویر را بر عهده دارد.

  سخت افزار که پشتوانه عملکرد الگوریتم ها است از جمله: پردازنده و متعلقات، پایه دوربین

  پرینتر،UPS برخی اجزاء جانبی که در صورت نیاز استفاده می گردد همچون: پروژکتور، سنسور، لوپ، راهبند، بورد کنترل راهبند، رک

  ، سوئیچ، دوربین اتاق حراست، دوربین نظارتی محیط و... RFID کارت مگنت / مایفر

  آیا غیر از پلاک ملی استاندارد ایران، می توان سایر پلاک ها (پلاک های نظامی، ترانزیت و ...) را هم قرائت کرد؟

  نرم افزار به صورت پیش فرض تنها پلاک استاندارد ایران را تشخیص می دهد. اضافه کردن انواع دیگر پلاک برای قرائت شدنی

  است اما مستلزم صرف زمان و هزینه است.

  کارکرد سیستم در شرایط مختلف آب و هوایی و شبانه روز به چه نحوی است؟

  سیستم در شب و روز قابل استفاده است .همچنین در انواع شرایط آب و هوایی سیستم قابل بهره برداری است مگر در صورتی که

  پلاک قابل مشاهده نباشد. تصاویر کارکرد دوربین های پلاک خوان در شرایط آب هوایی مختلف را در سایت شرکت ببینید.

  آیا سیستم منعی در خصوص قرائت پلا ک های استاندارد دولتی (قرمز رنگ)، عمومی (زرد رنگ) و پلیس (سبز رنگ) و ... دارد؟

  در قابلیت هسته نرم افزاری هیچ گونه منعی برای خواندن انواع پلاک ایران اعم از دولتی، عمومی و پلیس وجود ندارد .منتها برای

  عمکرد مناسب سیستم برای انواع پلاک ها ، نیاز به شرایط خاص از جمله نورپردازی مناسب، استفاده از دوربین پلاک خوان مناسب

  (به عنوان مثال دوربین صنعتی پلاک خوان) می باشد.

  محدوده پلاک خوانی به چه وسعتی است؟

  بستگی به نوع دوربین و لنز آن دارد و معمولا برای پلاک خوان پارکینگ 3 تا 10 متر و برای پلاک خوانی بزرگراه تا 100 متر می باشد.

  پلاک خوانی از جلو خودرو و یا از عقب خودرو مقدور می باشد؟

  پلاک خوانی هم از پلاک جلوی خودرو و هم از پلاک عقب خودرو مقدور است و محدودیتی در این نظر برای سیستم پلاک خوان وجود

  ندارد. لکن در حالت پلاک خوانی از جلو و در شب با توجه به مزاحمت نور چراغ جلوی خودروها، نیاز است ملاحظات خاصی در خصوص

  نحوه نصب دوربین پلاک خوان و پروژکتور صورت پذیرد.

  آیا نرم افزار سیستم انعطاف لازم برای همراستا شدن با نرم افزارهای سازمان مشتری (حضور و غیاب، کنترل تردد، گیت، صدور

  قبض و ...) را دارا می باشد؟

  بله ولی با لحاظ هزینه و زمان مقتضی. به لحاظ کلی امکان ارائه هسته پلاک خوانی به تنهایی و برقراری ارتباط آن با سایر بخش های

  و ... امکان پذیر است. File ،Service ،DataBase ، Socket Programming نرم افزاری با پروتکل مشخص از طریق

  پلاک خوانی خودروهای فاقد پلاک یا کثیف یا ... چگونه انجام می شود؟

  دیده شدن پلاک از جمله شرایط پلاک خوانی است. بنابراین برای پلاک خوانی ماشین هایی که پلاک ندارند و یا پلاک آنها به شدت

  کثیف است که حتی چشم نیز قادر به خواندن نیست، تعهدی داده نمی شود.

  سیستم قابلیت قرائت پلاک در حین حرکت خودرو و تا چه سرعتی را دارد وآیا لزومی به توقف خودرو می باشد؟

  احتیاجی به توقف نیست و در صورت استفاده از دوربین و سخت افزار مناسب، محدودیت واقعی ای برای سرعت بالای خودروها

  نیست به گونه ای که در پلاک خوان های بزرگراهی تا سرعت های بیش از 200 کیلومتر بر ساعت نیز پلاک خوانی بدون مشکل

  صورت می پذیرد.

  آیا قرائت پلاک موتورسیکلت نیز امکان پذیر است؟

  در هسته استاندارد پلاک خوانی چنین امکانی تعبیه نشده است لکن در صورت نیاز می توان با صرف زمان و هزینه خاص، پلاک خوانی

  موتور را نیز به نرم افزار پلاک خوان افزود. اما با توجه به پوشیده بودن پلاک بسیاری از موتورها استفاده از نرم افزار پلاک خوان برای

  موتورها توصیه نمی شود.

  آیا سیستم قابلیت قرائت پلاک های دست کاری شده (پوشیده شده با اجسام شفاف یا توری، کج شده، پوشیده شده با مواد شیمیایی و ...) برای ایجاد اشکال در پلاک خوانی را دارد؟

  به طور کلی اگر از دوربین مناسب (به عنوان مثال از دوربین صنعتی پلاک خوانی) استفاده شده باشد در چنین مواردی امکان قرائت

  اکثر پلاک ها وجود دارد. به عنوان مثال اگر از اسپری محو کننده پلاک خودرو با ماده شیمیایی خاصی استفاده شود که پلاک خودرو را

  در تصویر مادون قرمز محو کند همچنان در تصویر رنگی پلاک خوانی با موفقیت صورت خواهد پذیرفت.

  آیا وجود دست انداز، پیچ مسیر، شیب راه و ... تاثیری در پلاک خوانی دارد؟

  هر میزان که تصویر مناسب تری از پلاک تهیه شود نتیجه پلاک خوانی بهتر خواهد بود لذا قطعا موارد فوق بر نتیجه پلاک خوانی اثر

  خواهند داشت اما لازم به ذکر است که تمهیدات نرم افزاری خاصی در نرم افزار پلاک خوان برای غلبه بر موارد فوق نیز گنجانده شده

  است.

  آیا پلاک خوانی در یک مسیر دو طرفه با یک سیستم پلاک خوان امکان پذیر است؟

  بله. ولی در صورتی که تفکیک ورود از خروج دارای اهمیت باشد نیاز به دو دوربین پلاک خوان یا سخت افزار جانبی برای تشخیص

  ورود یا خروج داریم.

  آیا دوربینی که خود به تنهایی پلاک خوانی نماید وجود دارد؟

  دوربین به تنهایی تنها وظیفه تبدیل تصویر به داده های الکترونیکی را بر عهده دارد و برای قرائت پلاک که شامل پردازش روی این

  تصاویر است نیاز به پردازنده مجزایی است. لکن امکان تجمیع پردازنده و دوربین در یک مجموعه واحد (باکس) وجود دارد. بدین

  ترتیب می توان یک دستگاه واحد داشت که وظیفه تصویربرداری و پردازش پلاک را یکجا بر عهده داشته باشد لکن با توجه به

  ملاحظات اقتصادی در اکثر پروژه های پلاک خوانی و این نکته که برای اپراتور نیاز به یک کامپیوتر داریم، در عمل پلاک خوانی نیز بر

  روی همان کامپیوتر انجام می شود.

  آیا شرکت فقط نرم افزار پلاک خوان می فروشد یا سایر مراحل (طراحی اولیه، انتخاب دوربین و پردازنده، نصب و اجرا و ...) را نیز برعهده دارد؟

  سطح ارائه خدمات این شرکت طیف گسترده ای است و از فروش هسته پردازش پلاک به تنهایی شروع شده و تا نصب سخت افزار

  و تهیه نرم افزارهای خاص سفارش مشتری را شامل می شود.

  آیا نصب دوربین پلاک خوان در گیت ورودی و بکارگیری پردازنده در فاصله ای دورتر مثلا اتاق سرور امکان پذیر است؟

  کلیه قسمت های نرم افزار پلاک خوان به صورت تحت شبکه طراحی شده اند لذا می توان هر یک از ماژول ها را در هر جایی در شبکه

  قرارداد اما طبیعتا به شبکه پایدار با عرض باند مناسب نیاز خواهیم داشت. به طور کلی پیشنهاد می شود که دوربین و پردازنده پلاک

  خوان در فاصله نزدیک به هم در درب های ورود و خروج نصب شود و تنها اطلاعات ترددها که حجم کمتری و حساسیت زمانی کمتری

  دارند به سرور مرکزی انتقال یابد.

  آیا به صورت کنترل از راه دور (ریموت) نیز می توان نرم افزار سیستم را نصب نمود؟

  نصب نرم افزار پلاک خوانی و کالیبراسیون آن نیاز به دانش فنی خاصی دارد لکن برای همکاران حوزه نظارت تصویری که به نصب و

  تنظیم دوربین های تحت شبکه آشنایی دارند در صورت وجود بستر اینترنتی مناسب می توان نصب سیستم را به صورت ریموت با

  همکاری فردی که آشنا به مسائل فنی باشد به سهولت انجام داد.

  مزایای اختصاصی پلاک خوان نسبت به کارت در مدیریت پارکینگ چیست؟

  پلاک خودرو یک شناسه حقوقی معتبر و یکتا از هویت خودرو است که در سامانه پلاک خوان مبنای تشخیص اصالت خودرو بر اساس

  آن صورت می پذیرد و با ثبت تصویر ورود و خروج خودرو به پارکینگ، مستند می شود. لذا به نسبت کارت که قابلیت انتقال از یک

  راننده به راننده دیگر را دارد از مزیت های زیر برخوردار خواهد بود:

  تهیه گزارش از ورودی و خروج یک خودروی خاص بر مبنای فیلترهای متخلف (زمان، درب ورود و ...) که مورد استفاده در

  موارد امنیتی می باشد.

  گزارش میزان تردد هر خودرو به منظور شناسایی مشتریان

  مشخص بودن تمامی خودروهای داخل پارکینگ در هر لحظه که در صورت بروز مشکل امنیتی(دزدی و ...)لیست ارزشمندی

  است

  نمایش عکس ورود، هنگام خروج برای خودروهای پارکینگ تجاری به جهت جلوگیری از جابجایی خودروها

  نمایش عکس استاندارد خودرو یا عکس پرسنلی راننده هنگام ورود برای خودروهای پارکینگ اداری

  مشخص کردن خودروهایی که مدت زمان زیادی است در پارکینگ مانده اند

  اعتباردهی بر مبنای پلاک و عدم نیاز به اضافه کردن کارت جدید به کارت های متعدد برای پارکینگ

  آیا می توان با سیستم پلاک خوان، اپراتور را در پارکینگ های عمومی حذف نمود؟

  لازم است که مسئله حذف کاربر در دو سطح جداگانه برای ورود یا خروج بررسی گردد. در ورود با توجه به اینکه تراکنش مالی نداریم

  سیستم می تواند به صورت اتوماتیک و با استفاده دوربین پلاک خوان، تردد خودرو را به همراه پلاک تشخیص دهد و همچنین کارت

  به صورت اتوماتیک به راننده تحویل داده شده و یا قبض ورود به همراه بارکد توسط پرینتر چاپ گردد.

  اما در خروج با توجه به اینکه مسئله پرداخت پول پارکینگ را داریم لازم است که حتما کاربری حضور داشته باشد که تراکنش مالی

  صورت پذیرد. همچنین این کاربر با مقایسه تصویر ورود و خروج خودرو به پارکینگ، بررسی امنیتی موضوع را نیز بر عهده دارد. البته

  می توان جایگاه هایی برای پرداخت الکترونیک پول در پارکینگ در نظر گرفت که افراد قبل از خروج از پارکینگ به آن ها مراجعه

  نموده و با ارائه کارت یا قبض خود مبلغ پارکینگ را پرداخت نمایند و مدت زمان محدودی مثلا 10 دقیقه فرصت داشته باشند که از

  پارکینگ خارج شوند. بدین ترتیب رانندگانی که به صورت الکترونیکی پول پارکینگ خود را پرداخت نموده باشند در خروجی ها دیگر

  معطل نخواهند ماند و حتی با گسترش این موضوع می توان برخی خروجی ها را مخصوص این کار قرارداد.

  قابلیت های کامل یک نرم افزار مدیریت پارکینگ چیست؟

  گزارش گیری تحت شبکه

  کنترل گیت

  سطوح کاربری متعدد

  ارائه قبض مبلغ پارکینگ در خروجی به راننده

  اتصال به کارت خوان برای درج اطلاعات ورود هر خودرو در کارت مربوطه

  ثبت اطلاعات به صورت رمز شده در کارت به جای استفاده از یک شناسه به تنهایی

  اتصال به کارت خوان برای قرائت اطلاعات و تطابق با دیتابیس

  نمایش زنده تصویر دوربین ها

  نمایش و مدیریت ظرفیت خالی پارکینگ

  امکان ثبت دستی پلاک های خاص (سیاسی، کنسولی و...)

  محاسبه پول پارکینگ بر مبنای فرمول های داینامیک

  امکان تعریف سطوح دسترسی خودروها به صورت انواع لیست زمانی، درب و...

  امکان تعریف لیست سیاه با هشدار مشخص جهت جلوگیری از خروج یا ورود به پارکینگ

  پشتیبان گیری اتوماتیک

  مدیریت قطعی شبکه

  نمایش تصویر خودرو/ راننده و اطلاعات ورود در خروج برای پارکینگ تجاری

  نمایش تصویر استاندارد راننده / خودرو در هنگام ورود برای پارکینگ اداری

  گزارش گیری از عملکرد کاربران بر مبنای درب، زمان به صورت روزانه، هفتگی، ماهیانه و...

  گزارش گیری از تردد یک خودروی خاص

  ارائه لیست خودروهای داخل پارکینگ در هر بازه زمانی

  گزارش گیری ترددها بر مبنای فیلترهای ترکیبی زمانی، درب، کاربر، خودرو