سيستم جامع مديريت عبور و مرور سازماني

 • عنوان: سيستم جامع مديريت عبور و مرور سازماني
 •  معرفي سامانه

  به عنوان يك وسيله كارا و اثربخش در بازار جهاني مطرح مي باشد و به عنوان (ALPR) سامانه هوشمند تشخيص پلاك خودرو

  يك سيستم پيشرفته در خدمت اهداف سازمان هاي دولتي و خصوصي قرار گرفته است. اين سامانه از يك سو مجهز به نرم افزار

  پردازشگر و دوربين هايي است كه با استفاده از آن ها مي توان در مدت زمان بسيار كوتاه و با دقتي فوق العاده، تصويري از

  خودروي در حال عبور اخذ كرده و با پردازش اين تصوير، شماره پلاك آن را براي كاربردهاي بعدي از قبيل اعمال محدوديت

  تردد و گزارش عبور و مرور خودرو و غيره استخراج نمايد. از طرف ديگر با توجه به قابليت كاركرد تحت شبكه و نرم افزار جامع

  مركزي امكان مديريت و نظارت عبور و مرور و انواع گزارشگيري ها را ميسر مي سازد. هم اكنون ارتباط اجزاء اين سامانه با سيم

  مي باشد البته با توجه به زيرساخت هاي موجود در سازمان كارفرما قابل تبديل شدن به ارنباطات بي سيم (LAN (شبكه

  نيز مي باشد. (Wireless)

  كاربردهاي سامانه

  بهره برداري در زمينه هاي مربوط به مديريت عبور و مرور، امنيتي و حفاظتي، ترافيكي و روان سازي چرخه امور نظارتي از جمله:

  1. كنترل تردد سازمان ها و مراكز دولتي و خصوصي
  2. كنترل تردد در ايستگاه هاي عوارضي و مرزها
  3. كنترل تردد در انواع پاركينگ هاي عمومي، مسكوني، تجاري و فرودگاه ها
  4. كنترل تردد در تقاطع ها، اتوبان ها و خيابان هاي اصلي و محدوده طرح ترافيك، زوج و فرد
  5. اخذ عوارض جاده ها و بزرگراه ها به صورت خودكار
  6. رديابي و شناسايي خودروهاي سرقتي و تحت تعقيب
  7. اندازه گيري سرعت ميانگين وسايل نقليه
  8. اندازه گيري تعداد خودروها و جريان ترافيكي مسيرهاي داخل و خارج شهر

  ضرورت بكارگيري سامانه

  1. كاهش نيروي انساني و تخصصي نمودن پرسنل مربوطه
  2. حذف خطاهاي انساني
  3. ثبت داده ها
  4. قابليت پرازش هاي مختلف بر روي داده و اطلاعات
  5. امكان يكپارچه سازي مديريت بر روي بستر شبكه

  قابليت ها و ويژگي هاي كاربردي سامانه

  1. نرم افزار طراحي شده مبتني بر شبكه
  2. قابليت كار، بر مبناي رايانه هاي شخصي
  3. قابليت تعيين سطح دسترسي براي كاربران
  4. امكان استفاده از دو يا چند دوربين به طور همزمان
  5. قابلت قرائت پلاك مبتني بر نرم افزار پردازش تصوير
  6. قابليت پردازش تصوير انواع دوربين ها(آنالوگ،دیجیتال،IP )
  7. قابليت ذخيره سازي اطلاعات در كامپيوتر مركزي در حالت شبكه
  8. امكان استفاده از پروژكتور مادون قرمز براي كار در تاريكي مطلق
  9. قابليت راه اندازي نرم افزار بر روي سيستم عامل هاي مختلف(SEVEN... ،VISTA ،XP )
  10. امكان بكارگيري تصوير دوربين هاي مادون قرمز و كار در تمام شرايط نوري و آب و هوايي (داخل و بيرون مجموعه)
  11. قابليت ثبت اتوماتيك اطلاعات شماره خودرو، تاريخ و زمان ورود و خروج، تصوير خودرو و راننده
  12. قابليت دسته بندي و ارائه اطلاعات جزئي پلاك هاي قرائت شده به: مجاز، مهمان و غيرمجاز
  13. نمايش مشخصات و تصوير خودرو و راننده و تعيين مجاز بودن خودرو
  14. امكان فعال كردن خروجي ها متناسب با مجوز صادر شده مانند فعال كردن بالابر يا چراغ راهنما
  15. امكان باز و بسته كردن درب به صورت اتوماتيك
  16. تجهيز بالابر به سيستم هوشمند تشخيص مانع
  17. قابليت كاربري به صورت مستقل يا در شبكه (براي مكان هاي با بيش از يك درب ورودي و خروجي)
  18. قابليت تعريف مهمان در بازه زماني مشخص بر اساس نام فرد و پلاك خودرو
  19. قابليت مشاهده وضعيت و تصوير درب ها در نرم افزار مركزي
  20. قابليت ويرايش پلاك ها در صورت لزوم
  21. قابليت تعريف امكان تردد براي رانندگان و خودروها در يك بازه زماني
  22. قابليت ارائه انواع گزارشات كاربردي شامل رفت و آمد مهمان ها و خودروهاي مجاز، ميزان حضور خودروها، خودروهاي حاضر

  در مجموعه و كاربران سيستم

  1. امكان ارائه انواع گزارشات مورد نياز در ساعات خاص به مدير سيستم
  2. قابليت گزارشگيري سامانه از راه دور از طريق شبكه
  3. امكان تهيه و چاپ انواع گزارشات آماري

  اجزاي تشكيل دهنده سامانه

  سخت افزار: دوربين، رايانه، بورد الكترونيكي (شامل سنسور تشخيص مانع، ريموت و رله درب ها)، پروژكتور، سيم هاي ارتباطي

  نرم افزار: هسته پردازش تصوير، نرم افزار سمت سرور، نرم افزارهاي كاربري شامل نرم افزار سمت گيت و نرم افزار مركزي.

  مشخصات و معرفي اجزاي سامانه

  سخت افزار:

  1. دوربين
  2. رايانه
  3. بورد الكترونيكي (سنسور تشخيص مانع، ريموت و رله باز و بسته كردن درب ها)
  4. پروژكتور
  5. سيم هاي ارتباطي

  نرم افزار:

  نرم افزار پردازش تصوير: اين نرم افزار به صورت كاملا بومي بدست متخصصين شركت در طي 4 سال شكل گرفته و در

  به C++ پروژه هاي مختلف كارآيي آن به اثبات رسيده است ، به منظور افزايش توان پردازشي اين بخش از نرم افزار زبان

  عنوان زبان پياده سازي اين قسمت در نظر گرفته شده است.

  از مشخصات اين هسته پردازشي قابليت قرائت انواع پلاك ايران در كسري از ثانيه مي باشد، همچنين با توجه به تنوع حالات

  ممكن تصويربرداري تمهيداتي براي قرائت پلاكهايي كه تا 20 درجه چرخيده اند در نظر گرفته شده است، اين هسته با رعايت

  به صورت همزمان دو مزيت بهينگي و ماژولار بودن را فراهم Socket Programming و Multithread اصول طراحي

  آورده است به اين معنا كه توانايي كار با انواع دوربين ها، ارايه انواع خروجي ها و تركيب با سيستمهاي ديگر را دارا مي باشد.

  به منظور تقسيم يا تجميع پردازشها با توجه ( Client يا Server) همچنين امكان بكارگيري آن در هرقسمت از ساختار سامانه

  به كاربرد و شرايط سازماني وجود دارد.

  مي باشد كه داراي كاربردهاي ( Optical Character Recognition) OCR مهمترين قسمت نرم افزار پردازشي بخش

  گوناگوني است كه يكي از آنها قرائت متن پلاكهاست كه در اين سيستم بكار گرفته شده است، از آنجايي كه كل اين هسته به

  صورت بومي طراحي شده امكان بكارگيري آن براي مقاصد ديگر و يا ايجاد تغييرات و گسترش با توجه به نيازهاي احتمالي در

  آينده كاملا وجود دارد.

  نرم افزار سرور: عنصر اصلي رابط بين بخشهاي مختلف برنامه و همچنين بخش مربوط به ذخيره و بازيابي اطلاعات اين نرم افزار

  مايكروسافت طراحي شده همچنين براي ذخيره و Web Service مي باشد اين بخش از نرم افزار با بهره گيري از تكنولوژي

  استفاده شده است.SQL بازيابي اطلاعات نيز از 2005

  از بزرگترين قابليت هايي كه طراحي اين ماژول براي سامامه ايجاد كرده امكان اتصال نمونه هاي مختلف نرم افزارها در بخش

  هاي مختلف شبكه و مجتمع كردن اطلاعات آنها در يك واحد مركزي است كه در نتيجه امكان اتصال نرم افزارها در دربها و

  ساختمانهاي مختلف يك سازمان مهيا شده است.

  اين پروژه شامل دو قسمت يكي نرم افزار سمت گيت وديگري نرم User Interface نرم افزار پوسته كاربري: طراحي

  مي باشند ، براي پياده سازي Microsoft .Net و مبتني بر تكنولوژي 2008 C# مديريتي مي باشد اين نرم افزارها به زبان

  Windows Presentation ) WPF ساختار گرافيكي اين نرم افزارها نيز از آخرين تكنولوژي مايكروسافت موسوم به

  مي باشد) Windows زيربناي محصولات جديد اين شركت به خصوص 7 WPF) . بهره برده شده است (Foundation

  كه تحولي در توليد لايه كاربري نرم افزارها محسوب مي شود

  نرم افزار سمت گيت:نرم افزار سمت گيت جهت كنترل گيت و خودروهاي ورودي و خروجي مي باشد.

  نرم افزار مركزي: جهت مديريت و گزارشگيري مي باشد. به منظور تحت شبكه بودن سيستم از سوكت استفاده شده است تا

  كليه پردازش ها، تصاوير و برنامه هاي مركزي با يكديگر در ارتباط بوده و مديريت و انسجام بين داده ها برقرار مي گردد.

  مراحل اصلي كاركرد سامانه كنترل گيت

  تصاوير حاصل از دوربين ها به منظور شناسايي خودروهاي در حال تردد پردازش شده پس از شناسايي خودرو، هسته اصلي نرم افزار

  پلاك را يافته و به قرائت آن مي پردازد، با توجه به سرعت پردازش اين بخش امكان قرائت چند باره براي اطمينان نهايي از خروجي

  حاصله نيز وجود دارد.

  پس از قرائت پلاك تصويرخودرو، تصوير پلاك و متن قرائت شده در نرم افزار سمت گيت به كاربر نمايش داده مي شود. به

  صورت همزمان اطلاعات مربوط به مجاز بودن، سابقه و تصاوير خودرو و راننده نيز از نرم افزار سمت سرور اخذ و براي تصميم

  گيري در اختيار كاربر نرم افزار سمت گيت قرار مي گيرد.

  پس از برسي وضعيت خودرو و راننده و تاييد هويت، امكان بازكردن درب از طريق دكمه مربوطه در نرم افزار يا ريموت سيستم

  وجود خوهد داشت. لازم به ذكر است در صورتي كه خودروي موردنظر مجوزهاي لازم سيستم براي عبور را نداشته باشد و كاربر

  به نحوي راه را براي عبور باز كند يك ورود غير مجاز در ديتابيس مركزي ثبت و براي تصميم گيري هاي بعدي در اختيار كاربر

  ارشد قرار مي گيرد.

  از ديگر توانايي هاي سيستم، بازكردن خودكار درب براي افراد مجاز و مهمان هاي تعريف شده در سيستم است كه به كمك تنظيم

  گزينه مربوطه در نرم افزار قابل انجام مي باشد.

  ويژگي گزارشات

  امكان ارائه انواع گزارشات مورد نياز در ساعات خاص به مدير سيستم

  1. قابليت گزارشگيري سامانه در قسمتهاي مختلف شبكه
  2. امكان تهيه و چاپ انواع گزارشات آماري
  3. امكان مشاهده تعداد ورود و خروجهاي يك پلاك مشخص ثبت شده در يك بازه زماني قابل تعريف
  4. امكان مشاهده تعداد ورود و خروجهاي يك پلاك مشخص ثبت شده در يك درب قابل تعريف
  5. امكان مشاهده پر ترددترين خودروهاي ثبت شده در يك بازه زماني قابل تعريف
  6. امكان مشاهده پر ترددترين خودروهاي ثبت شده از هر يك از دربها
  7. امكان مشاهده ليست كامل ورود و خروجهاي يك خودروي ثبت شده در يك بازه مشخص
  8. نمايش نمودار ميزان حضور، تعداد ورود و تعداد خروج هر يك از خودروها بر حسب ساعت در روز در يك بازه زماني و از هر

  درب قابل انتخاب

  1. امكان مشاهده تصوير مربوط به خودرو در لحظه ورود يا خروج
  2. امكان مشاهده تعداد ورود و خروج هر يك از راننده هاي تعريف شده در سيستم در يك بازه مشخص زماني
  3. امكان مشاهده ليست تمام ورود و خروجهاي يك راننده در يك بازه زماني و يا از درب خاص
  4. امكان نمايش ميزان حضور ، تعداد ورود و خروج از درب خاص در بازه زماني قابل تنظيم
  5. امكان مشاهده پر ترددترين راننده هاي ثبت شده در سيستم با قابليت فيلتر شدن بر حسب درب
  6. قابليت مشاهده جدول فعاليت كاربران گيت در يك بازه زماني با قابليت مشخص كردن درب
  7. قابليت مشاهده تعداد ورود و خروجهاي ثبت شده توسط هر يك از كاربران
  8. نمايش نمودار نحوه فعاليت هر يك از كاربران به صورت روزانه، هفتگي و ماهانه
  9. قابليت مشاهده تعداد ورودهاي غير مجاز صورت گرفته در زمان كاربري
  10. قابليت مشاهده ليست مهمان هاي ثبت شده در سيستم
  11. قابليت مشاهده مهمان هايي كه بيش از ديگران در سيستم تعريف شدند
  12. قابليت مشاهده ليست مهمان هاي داخل مجموعه
  13.  قابليت مشاهده ليست مهمان هايي كه با گذشت زمان تعريفشان وارد مجموعه نشدند