انواع سیستم های پلاک خوانی

در این بخش شما را با پیشرفته ترین سیستم های پلاک خوانی و کنترل تردد اجرا شده توسط شرکت رهپویان چشم سوم آشنا می نماییم

سامانه راداری ثبت تخلف سرعت

هسته اصلی سیستم سرعت سنج راداری، ماژول رادار است که بر اساس قوانین حوزه الکترومغناطیس فیزیک، خودروها را

تشخیص داده و سرعت سنجی می نماید. به عبارت دیگر در این گونه سیستم ها یک ماژول مشخص داریم که خروجی آن به

صورت خالص سرعت وسیله نقلیه می باشد اما برای تکمیل عملکرد جامع سیستم و ثبت تخلف، دوربین تصویربرداری به همراه

سایر ملحقات از جمله نورپردازی، تغذیه، مدارات کنترلی و پردازشی نیز برای سیستم ضروری است

سيستم جامع مديريت عبور و مرور سازماني

به عنوان يك وسيله كارا و اثربخش در بازار جهاني مطرح مي باشد و به عنوان (ALPR) سامانه هوشمند تشخيص پلاك خودرو

يك سيستم پيشرفته در خدمت اهداف سازمان هاي دولتي و خصوصي قرار گرفته است. اين سامانه از يك سو مجهز به نرم افزار

پردازشگر و دوربين هايي است كه با استفاده از آن ها مي توان در مدت زمان بسيار كوتاه و با دقتي فوق العاده، تصويري از

خودروي در حال عبور اخذ كرده و با پردازش اين تصوير، شماره پلاك آن را براي كاربردهاي بعدي از قبيل اعمال محدوديت

تردد و گزارش عبور و مرور خودرو و غيره استخراج نمايد. از طرف ديگر با توجه به قابليت كاركرد تحت شبكه و نرم افزار جامع

مركزي امكان مديريت و نظارت عبور و مرور و انواع گزارشگيري ها را ميسر مي سازد. هم اكنون ارتباط اجزاء اين سامانه با سيم

مي باشد البته با توجه به زيرساخت هاي موجود در سازمان كارفرما قابل تبديل شدن به ارنباطات بي سيم (LAN (شبكه

نيز مي باشد. (Wireless)

سیستم جامع و هوشمند کنترل تردد خودروها و پلاک خوان پارکینگ

سیستم جامع و هوشمند کنترل تردد خودروها و پلاک خوان پارکینگ (چشم سوم)به منظور شناسایی و ثبت اتوماتیک ترد

خودروها در درب های ورودی و خروجی سازمان یا مجتمع نصب می گردد و بر اساس انتظارات کارفرما و عملکرد،

خودروها در درب های ورودی و خروجی سازمان یا مجتمع نصب می گردد و بر اساس انتظارات کارفرما و عملکرد، سیستم به

4 دسته تقسیم بندی می گردد(1-پلاک خوان آماری ، 2-پلاک خوان سازمانی 3-پلاک خوان پارکینگ ، 4-پلاک خوان جامع)

سیستم پلاک خوان و سرعت سنج

این سیستم که در جاده ها و خیابان ها نصب می شود؛ تشخیص سرعت و خواندن پلاک خودروهای عبوری را بر

عهده دارد. این سیستم از الگوریتم های پیچیده پردازش تصویر جهت سنجش سرعت و قرائت پلاک بهره می برد. خطای

سرعت سنجی این سیستم 1% و دقت پلاک خوانی آن بیش از 97 % می باشد و با وصف این سامانه تخصصی ترین سیستم

در این زمینه می باشد. با بهره گیری از چند سیستم در یک مسیر می توان سرعت متوسط خودروهای عبوری را استخراج

کرد و از آن جهت اعمال قانون استفاده کرد.