سیستم اعلام و اطفا حریق

سیستم های اعلام و اطفا حریق به منظور افزایش سطح امنیتی ، حفاظتی و ساماندهی در زمان وقوع حریق در ساختمان به کار گرفته می شوند.

این سیستمها در دو دسته بندی کلی قرار میگیرند:

  1. سیستمهای Conventional

  2. سیستمهای Addressable

این شرکت دارای اکیپ اجرایی توانمند و کار آزموده در این بخش می باشد که توانایی اجرای پروژه را به صورت EPC یا صفر تا صد دارد.