تحلیل های ویدیویی

  1. ابزارهای تشخیص ویدئو: این ابزارها که در داخل نرم افزار ادغام شده اند، به صورت هوشمند جریان های ویدئویی را تحلیل کرده و رویداد هایی را که منطبق با معیارهای خاصی میباشد را  تشخیص میدهد. این معیارها میتواند شامل حرکت یک شیئ یا ناپدید شدن آن، عبور از یک نقطه یا خط خاص و .. باشد. در صورت بروز این رویداد ها، میتوان بازخورد های خاصی را مانند شروع ضبط، ارسال سیگنال هشداری به اپراتور، نمایش تصویری از یک مانیتور خاص و .. اتخاذ کرد. اتوماتیک سازی این پروسه باعث کاهش سربار کاری برای اپراتور شده و از این رو، بهره وری را در پرسنل امنیتی افزایش میدهد.

  2. جستجوی قانونی: با استفاده از پارامترهای خاصی، میتوان ویدئو های ذخیره شده در بایگانی را مورد جستجو قرارد اد. هیچگونه پیکربندی از قبل برای استفاده از این قابلیت نیاز نیست . موتور جستجو در این نرم افزار، از اطلاعات ضبط شده به منظور تشخیص حرکت استفاده میکند.

  3. شمارش افراد: ابزار تشخیص شمارش افراد، به شما اجازه ی شمارش افرادی که در  یک بخش از سازمان هستند و به وسیله ی دوربین های نظارتی تحت نظارت هستند را میدهد. ابزارهای تشخیص در این زمینه، در هر بار که یک شیء با هر اندازه ای شروع به حرکت در جهت خاصی میکند، اقدام به شمارش افراد میکند. بسته به جهت حرکت یک شخص، مشخص میشود که آن شخص آیا وارد ناحیه ی مد نظر شده است و یا آن ناحیه را ترک کرده است. این ابزار حتی عملکرد خود را در زمانی چه چندین شخص به صورت همزمان وارد یک ناحیه شده  و یا یک ناحیه را ترک میکنند، حفظ میکند.

  4. مدیریت صف: ابزار تشخیص طول صف، تعداد افرادی را که در معرض دید یک دوربین بوده و  برای مدت زمان مشخصی در جای خود ثابت ایستاده اند را شمارش میکند. این مورد بیشتر برای مواردی کاربرد دارد که افرادی در یک صف بوده و منتظر سرویس دهی هستند. این ابزار فقط افرادی را شمارش میکند که واقعاٌ در یک محل برای مدتی ایستاده اند.

  5. تحلیل های هوشمند: علیرقم توابع تحلیل ویدئو که در این پلت فرم وجود دارد، Axxon Intellect Enterprise از دیتکتورهای ویدئو که با دوربین های IP ادغام یافته اند نیز پشتیبانی کرده و اجازه داده تا سیستم بتواند با سخت افزارهای خاصی در زمینه ی تحلیل ویدئو کار کند.