آرشیو تصاویر

مدیریت انعطاف پذیر بایگانی داده های ویدئویی : با استفاده از نرم افزار مدیریت ویدئویAxxon Next،کابر میتواند فایل های بایگانی را با اندازه های متفاوت بر روی دیسک ذخیره کند. به ازای هر دوربین، میتوان از یک یا چند هارد دیسک برای ذخیره سازی فایل های ویدئویی در حال ضبط توسط آن دوربین استفاده کرد. به عنوان مثال، میتوان به ازای بروز رویداد های خاص(تحریک سنسور های امنیتی، دیتکتور های صوتی و تصویری)، جریان ویدئویی مربوط به آن رویداد را بر روی هارد دیسکی مجزا ذخیره کرد.به عبارت دیگر، یک بایگانی میتواند جریان های ویدئویی را به صورت پیوسته و در نرخ فریم پایین ذخیره کرده و یا اینکه فقط آن جریان های ویدئویی را ذخیره کند که باعث فعال شدن مد آلارم شده اند.